2.5 HP =30m2 - 40m2

Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày lễ, Từ 8h30 - 20h30